Op 17 oktober tijdens de ALV zijn Femke Yntema, Femke Spek, Kristy de Leeuw en Nico Lochorn afgetreden als bestuur van de Vereniging Vaurien Nederland. De vergadering heeft een nieuw bestuur benoemd. Jelle Fokkema zal als Voorzitter fungeren. Femke Spek is opnieuw verkozen tot Secretaris, en Daan Stoel is benoemd tot Penningmeester.